Spinoff – vejen til vækst… også for vores lokale virksomheder.

Billund Erhverv arbejder for at øge innovationen og antallet af nye virksomheder i Billund kommune – det gør vi blandt andet i projektet Spinoff ’vejen til vækst’.

I den sammenhæng er vi i dialog med en række lokale virksomheder, der har gode forretningsidéer, som man ikke selv kan eller vil forfølge, men hvor man kan se potentialet i at idéerne spindes ud og løftes videre af andre.

Spin off – Cargo Center Billund
Cargo Center Billund er fx en af de virksomheder, hvor medarbejdere og ledelse ser en række nye innovative løsninger, som kan lette og effektivisere det daglige arbejde med håndtering af gods. Det er løsninger, som man allerede er langt i udviklingen af. Processen er drevet frem af en medarbejder, og med opbakning fra ledelsen. Løsningen, som udvikles, ligger udenfor kerneforretningen for Cargo Center Billund, som derfor ikke ønsker, at løsningen bliver en del af egen forretning. Men man bakker op om medarbejderens arbejde med udvikling af løsningen, ligesom man stiller sig til rådighed for test og afprøvning, når det behov kommer.

Spin off – GEV
GEV er en anden virksomhed, som ser behovet for nye innovative løsninger, og hvor man kan se muligheden i, at en løsning udvikles og bæres videre af en anden, ny virksomhed.

Med den grønne omstilling er der fx et behov for at sætte fokus på den enkelte borgers energiforbrug i hjemmet og understøtte ændring af adfærd. Sammen med foreningen GDGH, som har et ønske om en fornyet identitet for Grindsted gennem visionen “Grindsted – den grønne hovedstad”, ser GEV et potentiale i udvikling og implementering af nye digitale løsninger, der kan bidrage til borgernes opmærksomhed og adfærdsændring i forhold til ressourceforbrug og CO2 aftryk. ’Her ved GEV synes vi, at det er meget interessant, hvis vi kan få nogle dygtige mennesker til udvikle en ny løsning, som vi kan se behovet for hos os, samtidig med at de kan få en god forretning ud af det at – det er WIN-WIN’ siger direktør René Heiselberg Gier.

GEV kan bakke op om udvikling af løsningen fx ved at give adgang til anonymiserede data og faglig viden.

Fakta om Spin off

  • Spinoff er betegnelsen for en ny selvstændig forretning, der bygger på viden og kompetencer fra en eksisterende virksomhed (kaldet modervirksomheden).
  • Idéen til en spinoff kan komme fra både ejere, chefer eller medarbejdere fra modervirksomheden.
  • Spinoff virksomheder har 23 procent større sandsynlighed for at blive en vækstvirksomhed end traditionelle nystartede virksomheder.

Initiativet ”Spinoff – vejen til vækst” er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Har du en forretningsidé, som kan spindes ud som virksomhed, så tag endelig kontakt.

Via Spinoff-projektet kan vi hjælpe dig med at komme videre med idéen. Det kan fx dreje sig om adgang til specialiseret rådgivning, kapital, mentorer eller noget helt andet, alt afhængig af det konkrete behov.
Kontaktperson – forretningsudvikler Susanne Gren Svendsen sgs@billunderhverv.dk, tlf. 9282 6965.