Har du ambitioner om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem digital omstilling, e-handel eller automatisering?

Gennem SMV:Digital kan der snart søges tilskud på op til 100.000 kr. til indkøb af privat rådgivning, der hjælper med at realisere virksomhedens digitale ambitioner.

Der er 35 mio. kr. i puljen, og midlerne tildeles efter ”først-til-mølle”-princippet.

Puljen åbner for ansøgninger den 17. maj 2022 kl. 9.00 – du kan læse mere her

Hvis du er interesseret i at søge tilskud, anbefaler vi, at du deltager i et af de gratis informationswebinarer, som bliver afholdt inden puljen åbner.

Du finder datoerne her, hvor du også tilmelder dig.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan søge tilskuddet, er du altid velkommen til at kontakte Billund Erhverv på 6915 2176 og på sgs@billunderhverv.dk

Den grønne omstilling er i dag et grundvilkår for alle virksomheder. Lovkrav og kundekrav om data og rapportering på ESG (Environment, Social & Governance) betyder allerede nu, at leverandører vælges til og fra alt efter, om de kan dokumentere deres bæredygtighedsindsats.

Nogle virksomheder er allerede langt med dette, andre er først lige begyndt og nogle har ikke helt gjort sig tankerne endnu. Vi ved, det kan være en svær proces at tage hul på, og derfor har vi lavet et samarbejde med Buchhave Rådgivning om at hjælpe mindre produktions-, håndværks- og byggevirksomheder med at komme i gang.

Buchhave Rådgivning giver gennem et forløb med virksomheden sparring på både strategi, målsætninger, konkrete tiltag mv.

For yderligere information om samarbejdet med Buchhave Rådgivning kontakt Susanne Gren Svendsen tlf. 9282 6965, sgs@billunderhverv.dk

Vær også opmærksom på konferencen ’Grøn omstilling om Vinderstrategi’, som vi afholder den 1. juni.

Mangel på arbejdskraft står øverst på dagsordenen inden for stort set alle faggrupper, og konkurrencen er knivskarp. At få fat i de unge allerede i studietiden er derfor et vigtigt redskab til at sikre dine virksomhed de kompetencer I skal bruge både nu og på sigt.

I løbet af efteråret har vi i Billund ErhvervsFremme besøgt en række vidensinstitutioner for at blive skarpere på hvordan vi kan koble deres studerende til virksomhederne i Billund kommune.

Som udløber af dette, laver vi bl.a. sambesøg, hvor vi sammen med den relevante kontakt på uddannelsesstedet – fx den praktikansvarlige – kommer på besøg hos relevante og interesserede virksomheder i Billund kommune.

Senest har vi været rundt med lektor Henning Slavensky fra Århus Universitets Herning-afdeling.

Henning Slavensky er ansvarlig for at uddanne Stærkstrøms- og Svagstrøms-ingeniører, og er på nuværende tidspunkt i gang med at finde praktikpladser til hans studerende til opstart i september.

Bl.a. har vi gennemført et spændende besøg hos GEV og Scandinavian Avionics, hvor det ser ud til at vi kan lykkes med at få skabt én eller flere praktikpladser.

Ønsker din virksomhed hjælp til at få praktikanter og studerende inden for bl.a. produktionsteknologi, økonomi, markedsføring, håndværk, handel eller IT, – så hjælper vi gerne med at formidle kontakt til bl.a. AU Herning, SDU Kolding, IBA Kolding, VIA Horsens og/eller Skive College m.fl.

Kontakt Marianne Thomsen på mkt@billunderhverv.dk eller tlf. 2269 2498

Den grønne omstilling af din virksomhed kan hjælpes godt i gang med midler fra Grøn Cirkulær Omstilling-ordningen (GCO).

Fra 2022 skal de store virksomheder rapportere deres ESG-værdier. Fra 2025 er der også krav til rapportering af ESG-værdier fra de små og mellemstore virksomheder.

ESG står for “environmental, social and governance”, dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold, – og rapportering af miljø-forhold skal omfatte CO2-aftrykket.

Er du i tvivl om, hvordan du kommer i gang med den grønne omstilling, er det nu muligt for SMV-virksomheder at få op til 90.000 kr. til konsulenthjælp. Det kan fx være hjælp til at få overblik over virksomhedens nuværende CO2-udslip og input til en handlingsplan for nedbringelse af virksomhedens CO2-udslip.

Tilbuddet indebærer:

  • Op til 90.000 kr. til at udvikle din forretning
  • En konkret plan for, hvordan di virksomhed kan arbejde mere cirkulært
  • Udvikling af nye forretningsmæssige potentialer
  • Konkurrencemæssige fordele og forberedelse til fremtidens øgede krav om bæredygtig fremstilling, produkter, emballager og logistik
  • Professionel, branchekyndig konsulentydelse som ser på virksomhedensressourceanvendelse med nye øjne

Der er ansøgningsfrist til GCO-puljen hver den 20. i måneden, og der er hjælp at hente til udarbejdelse af ansøgningen.

Vores kollegaer i Erhvervshus Sydjyllands fagteam, Grøn Omstilling, kommer gerne på besøg og fortæller om mulighederne for tilskud. En mulighed som flere produktionsvirksomheder i Billund kommune allerede har benyttet sig af. Vi har allerede, sammen med specialist inden for grøn omstilling fra Erhvervshus Sydjylland Peter Lind, haft møder med flere virksomheder i kommunen for at få indsigt i mulighederne for tilskud og konkret tiltag.

Er du interesseret i at høre om mulighederne for hjælp til den grønne omstilling så kontakt: Marie Skov Lillelund, på 92823605 eller msl@billunderhverv.dk

Torsdag den 3. februar 2022 blev regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative enige om en ny model for de arbejdsmiljøregler, der gælder ved hjemmearbejde.

I dag gælder en række særlige krav til indretning af såkaldte ‘skærmarbejdspladser’. Reglerne indtræder, når skærmarbejdet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge.

Med henblik på at gøre reglerne mere tidssvarende, så de imødekommer, at stadig flere mennesker har skiftende arbejdssteder, er man derfor blevet enige om at lave dem om.

Fremover vil reglen om, at arbejdstiden skal svare til én dag eller mere blive fastsat til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder.

De nye regler forventes at kunne træde i kraft i slutningen af april 2022.

LAG Vejen-Billund har næsten 2 mio. kr. til rådighed til projekter i landdistrikterne i 2022, som skal styrke bl.a. turismen og skabe arbejdspladser generelt. I 2021 blev der bl.a. indstillet midler i Billund til etablering af ladestandere, orangeri i turismeerhvervet og padelbane.

Ansøgningsfrister i 2022

Første ansøgningsrunde er den 28. februar 2022, og hvis I ikke kan nå den, kommer der en ny den 9. maj 2022. Man kan dog altid indsende en ansøgning – også før ansøgningsfristerne.

Har du behov for sparring på dit projekt, så står vi klar til hjælpe i Billund ErhvervsFremme eller du kan kontakte koordinator på LAG-midlerne, Merethe Juul direkte på tlf. 2028 5668 eller via e-mail mjt@landdistriktshuset.dk.

Den grønne omstilling er godt i gang – og inden længe vil der sikkert komme en CO2-afgift, som vil gøre det endnu mere attraktivt at få den grønne omstilling gennemført i din virksomhed.

Du kan søge om at få 50.000 kr. i støtte til at videreudvikle din grønne idé, eller 150.000 kr. i støtte til at videreudvikle din grønne plan.

Du kan få glæde af Voucher 1, som puljen med 50.000 kr. hedder, hvis din virksomhed er en SMV og forholdsvis ny inden for grøn omstilling, og du gerne vil gøre virksomheden mere grøn – via rådgivning, investering og kompetenceudvikling.

Hvis du er nået skridtet videre i den grønne omstilling, er det måske Voucher 2, der kunne have din interesse. Voucher 2 er på 150.000 kr. og er til dig, der allerede har en grøn plan, og en ambition om at sætte fart på planerne, ligeledes via rådgivning, investering og kompetenceudvikling.

Virksomhedsprogrammet SMV Grøn åbnede for ansøgninger den 24. januar og ansøgningsfristen er 18. februar 2022.