Billund Erhverv kan nu tilbyde virksomheder hjælp til at få sat retning på arbejdet med grøn omstilling – vi kalder det Grøn Kickstart.

Det går i al sin enkelthed ud på, at der foretages en afdækning af, hvor virksomheden står i forhold til bæredygtighed, den grønne omstilling og de krav virksomheden vil blive mødt med de kommende år.

Det er konsulentvirksomheden Buchhave Rådgivning, der foretager en screening, og de første virksomheder har allerede været igennem processen.

En af virksomhederne, der er blevet hjulpet i gang med den grønne omstilling er SunAir Aviation Group. De har haft 3 sessioner med Kim Søgaard fra Buchhave Rådgivning, og COO Martin Fløe Bjerregaard er glad for hjælpen: “Forløbet har været med til at sætte gang i en masse tanker og ideer. Nu er det op til os som virksomhed at bruge denne rådgivning til at komme videre med projektet og få det systematiseret og derigennem få et overblik over, hvor vi står og få skabt en grobund for det fremtidige arbejde med bæredygtighed.”

“Det har været helt rigtigt for SunAir Aviation Group at få foretaget denne screening” siger Martin Fløe Bjerregaard, og fortsætter “Ud over de krav vi allerede er pålagt, vil vi gerne være på forkant på de områder vi ikke på nuværende tidspunkt er pålagt, men som vi forventer der kommer indenfor de kommende år. Kim har i denne forbindelse været en god hjælp til at tage det første skridt på vejen.”

Rådgivningen består typisk af tre møder med virksomheden, hvor man først afdækker hvad virksomheden forbinder med bæredygtighed og grøn omstilling, og hvilke tanker man har gjort om emnet samt hvor man forventer at bevæge sig hen.

Med afsæt i afdækningen og de strategiske overvejelser og mulige bæredygtige tiltag, gennemgås hvilke emner og områder virksomheden kan arbejde videre med, og der bliver udarbejdet en oversigt over godkendelser/certificeringer, uddannelser og støttemuligheder etc., som vil kunne være relevante for virksomheden.

Grøn Kickstart er et tilbud til Billund Erhvervs medlemsvirksomheder.

Kontakt forretningsudvikler Susanne Gren Svendsen på tlf. 9282 6965 og sgs@billunderhverv.dk hvis du vil vide mere om Grøn Kickstart.

Der er penge i at tænke grønt og bæredygtigt

Alle taler om, at dansk erhvervsliv skal i førersædet inden for den grønne omstilling – men hvordan gør man i praksis?

Vi ved, at grøn omstilling og bæredygtighed er ved at blive et afgørende konkurrenceparameter, og flere og flere virksomheder indenfor alle brancher mærker de tiltagende krav fra kunder, myndigheder og omverden. Der er kommet en stigende generel interesse for bæredygtighed og flere krav om øget dokumentation i forhold til produkters miljøaftryk.

Billund Erhvervs fornemmeste opgave er at styrke lokale virksomheders vækst og udvikling, derfor sættes der nu fuld fart på viden om mulighederne for bæredygtig forretningsdrift. Det kræver nye måder at anskue forretningen på, og nye tanker omkring hvordan det integreres i virksomheden.

Der etableres nu et lokalt erhvervsnetværk – Grøn konkurrencekraft – som skal styrke virksomhedernes viden og give sparring i at tænke grønt og bæredygtigt i en travl hverdag.

”Det er de samme vilkår for alle, så det er nu man skal gribe muligheden og bringe sin virksomhed et stort skridt videre – den grønne omstilling er ikke til at komme udenom” udtaler forretningsudvikler Lars Gadgaard fra Billund Erhverv, der sammen med Susanne Gren Svendsen står klar til at hjælpe virksomheder med at skabe grøn konkurrencekraft.

Ambitionerne er forskellige, men det væsentlige er, at udarbejde en plan for at rykke virksomheden i en mere bæredygtig retning, hvor formålet er at opnå konkurrencemæssige fordele til gavn for virksomhedens bundlinje.

“Vi lægger ud med en række fokuserede morgenmøder, som kan styrke virksomhedernes grønne konkurrencekraft – her vil emnerne have forskellig karakter, men hovedtemaet er, at din virksomhed skal være grønnere for forretningens skyld” siger Lars Gadgaard.

Første netværksmøde foregår allerede den 08. marts 2023, hvor emnet er forretningsmulighederne i at udnytte spild- og restprodukter. I denne mulighed har mange virksomheder allerede fundet penge i at tænke grønt og bæredygtigt. Billund Erhverv har inviteret Teknologisk Institut og rådgivningshuset Zeal, som vil inspirere og udfordre i at tage bedre, mere langsigtede og bæredygtige beslutninger for virksomheden. Her vil man bl.a. trække på erfaringer fra projektet Wastelife som Industriens Fond og Teknologisk Institut står bag..

Grøn konkurrencekraft netværket er tænkt som korte inspirationsmøder til virksomheder uanset branche og størrelse, og er både for dem, der allerede er begyndt på den grønne ”rejse”, og dem, der overvejer mulighederne. Man kan deltage i de møder, som er relevante for ens virksomhed.

Af kommende temaer kan nævnes; Optimering af energiforbruget, Tilskudsmuligheder, Krav fra banken, Krav som underleverandør, Greenwashing, Tiltrækning af arbejdskraft, LCA-dokumentation i byggeriet, Klimaklar produktion, Efteruddannelse af medarbejderne til grøn og bæredygtig udvikling, etc.

Inspirationsmøderne er et gratis tilbud til ALLE virksomheder i Billund kommune.

Du kan tilmelde dig det første grønne netværksmøde her.

Erhvervsprisen blev uddelt til en virksomhed, som med en ekstraordinær udvikling har bidraget til erhvervsudviklingen i Billund kommune. Se billederne fra årets Nytårskur

For at kunne tilrettelægge den bedste mulige erhvervsindsats, har vi i november gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens virksomheder.

Efter 40 år hos Billund Trav, som skulle lukke med udgangen af 2021, besluttede deres bogholder Susanne Møbjerg, at starte som selvstændig med sit eget firma – Møbjerg Regnskab.

Susanne Møbjerg kunne have fortsat med samme jobfunktion som fuldtidsansat ved Dansk Hestevæddeløb, men hun kunne se nogle muligheder i markedet og havde lyst til at tage udfordringen op, og starte sin egen virksomhed på baggrund af erfaringer fra sin mangeårige ansættelse Billund Trav.

Virksomheden blev etableret i oktober 2020, og kundegruppen er typisk mindre og mellemstore virksomheder, som ønsker hjælp til bogføring, regnskab og andre administrative opgaver i forhold til fx løn, budgetopfølgning, indberetninger til det offentlige mv.

“Kundegruppen tæller mange forskellige typer af virksomheder, som fx håndværkere, detailhandel, sportsforeninger og forsyningsvirksomhed. Der er både tale om etablerede virksomheder og nystartede, som har brug for hjælp og rådgivning” siger Susanne, der også har stadig har forretningsmæssig relation til aktørerne i travverdenen.

Dansk Travsport Centralforbund med hovedorganisation i København er en af kunderne hos Møbjerg Regnskab, der er et godt eksempel på en spin off virksomhed, der baserer sig på ejerens brancheerfaring.

“I mange mindre virksomheder er der et stort behov for at kunne koncentrere sig om kerneopgaven, fx ved at få forskellige administrative opgaver løst af andre. Hos Møbjerg Regnskab er der mulighed for at købe sig til denne hjælp på en fleksibel måde, som kan tilpasses behovene i den enkelte virksomhed” udtaler Susanne og fortsætter “I nogle virksomheder kan der være behov for fast hjælp en dag om ugen, mens der er andre virksomheder blot, er behov for hjælp nogle få timer om måneden”.

Susanne har ikke gjort noget særligt for at markedsføre virksomheden, alligevel har der fra starten været god tilstrømning af kunder, og medio 2021 blev den første fuldtidsmedarbejder ansat. Det er en medarbejder, som Susanne allerede kendte godt fra sit tidligere job og som også har erfaring fra Billund Trav.

Der er stor efterspørgsel efter de ydelser, som leveres af Møbjerg Regnskab, og mængden af kunder kunne nemt øges, men det ville kræve ansættelse af flere medarbejdere. Det er en strategi, som Susanne bevidst har fravalgt, da det ville ændre hendes egen rolle i virksomheden, så det i højere grad var en ledelsesfunktion, som hun skulle varetage. Det har ikke interesse. Hun vil også ud til kunderne og være med til at løse de mange forskellige dagligdags regnskabsmæssige og administrative opgaver, som de ønsker hjælp til.

Det vigtigt for Susanne Møbjerg at hun kan stå inde for den kvalitet, der leveres til kunderne, og hun siger “Det kan jeg i dag, hvor jeg har fuld tillid til Sanne Jensen, der er ansat”.

Endelig prioriterer Susanne, at hun har en høj grad af fleksibilitet, så der er god balance mellem arbejde og samvær med familie og andre private gøremål.

Susanne oplever, at der er masser af firmaer, som ønsker hjælp til regnskab og andre administrative opgaver, så hun kan kun opfordre til, at flere med en baggrund som hendes, griber chancen og starter selv.

Vil du vide mere om spin off kan du kontakte forretningsudvikler Susanne Gren Svendsen på sgs@billunderhverv og tlf.: 9282 6965

Hos Billund Erhverv arbejder vi løbende med at koble uddannelser og virksomheder, som grundlag for rekruttering og bosætning.

Den 21. september var 230 studerende og deres undervisere på besøg hos Billunds fire store turistattraktioner og mødte yderligere nogle af kommunens turist- og rejseaktører på stande om eftermiddagen til en snak om praktik- og jobmuligheder. Arrangementet blev taget godt imod af uddannelsesinstitutionerne og der var rift om pladserne. Vi fik derfor arrangeret to andre virksomhedsbesøg til de ca. 50 studerende på venteliste. Evalueringerne af dagen har vist, at der generelt var stor begejstring for Billund KarriereTour TURISME, som arrangementet hed, og at både de studerende, underviserne og virksomhederne fik stor værdi ud af at deltage på dagen.

Den 31. oktober 2022 åbner ni produktionsvirksomheder i Grindsted og Billund døren for 350 studerende og undervisere fra hele landet når Billund KarriereTour TECH gennemføres for ottende gang. Her får de studerende ligeledes mulighed for at møde virksomhederne på stande efter tre virksomhedsbesøg og, måske, få en praktikaftale i stand.

For en af de tidligere deltagere på det daværende Tech Tour, førte besøget i Billund til hans nuværende job som Production Engineer hos Stansomatic.

Mustafa Saad Ahmoudi havde fire praktikpladser på hånden da dagen var ovre og hans valg faldt på Stansomatic, hvor han i sit praktikforløb arbejdede på at finde en innovativ løsning til at implementere et nyt transportsystem. Et system, som Stansomatic sidenhen investerede i at fremstille og Mustafa blev ansat efter endt uddannelse, som han i øvrigt afsluttede med topkarakter.

Er du eller din virksomhed interesseret i et værtskab til Billund KarriereTour 2023, er du velkommen til at kontakte Billund Erhverv på info@billunderhverv.dk eller 6915 2176 for at høre mere om mulighederne.

Nu er der hjælp lige dér, hvor din sko trykker

Som iværksætter eller ung virksomhed har du mulighed for både at få tilknyttet en ekspert og en lokal vækstguide, som hjælper dig med de udfordringer, der står i vejen for din vækst

Tænker du nogle gange: ”Gid der var en ekspert i online markedsføring, som kom ind og hjalp mig i gang”? eller ”bare jeg havde råd til at få et klogt hoved, som lærte os, hvordan vi optimerer vores salg eller fremskaffer kapital”?

Nu er hjælpen der!

Er din virksomhed etableret efter 2016, kan du nemlig få en plads på forløbet NextStep.

– Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde det her program til vores lokale iværksættere og unge virksomheder. Her kan de få hjælp til præcist det område af forretningen, hvor der her og nu er udfordringer, siger Susanne Gren Svendsen, forretningsudvikler, Billund Erhverv.

Til dig med ambitioner

NextStep er for dig, som har ambitioner om vækst. Bliver du tildelt en plads, får du op til 27.000. kr. i tilskud til indkøb af kompetenceudvikling lige nøjagtig dér, hvor du skal bruge det.

Men ikke nok med det. Fra dit lokale erhvervskontor får du tilknyttet en Vækstguide, som kvit og frit investerer en række timer i din virksomhed. Gennem sparring får du afklaret, hvor det er det rette sted at sætte ind, ligesom Vækstguiden er en nær sparringspartner på hele din forretningsudvikling.

– Pakken er interessant, fordi du både får sidemandsoplæringen fra den private rådgiver, og så har du 1:1 sparring med en lokal Vækstguide, som brænder for at se dig lykkes, siger Susanne Gren Svendsen.

Hjælp er business

Billund Erhverv opfordrer da også de lokale iværksættere og unge virksomheder til at gribe ud efter NextStep.

De fleste iværksættere oplever, at de har huller, hvor de mangler kompetencer. Her får de hjælp i et effektivt forløb, som de selv tilrettelægger med den eksterne sparringspartner. Og erfaringen viser, at de virksomheder, der bevidst bruger ekstern sparring, præsterer bedre på både top- og bundlinje. NextStep er derfor en oplagt mulighed for at iværksættere hurtigere skaber mere værdi for sig selv.

Fakta om NextStep-forløb

Et NextStep-forløb er for iværksættere og virksomheder med vækstambitioner etableret efter 2016. Her får du gratis 1:1 sparring fra dit lokale erhvervskontor og derudover tilskud til indkøb af privat rådgivning til udvikling af jeres kompetencer. Du kan købe rådgivning for op til 36.000 kr. og med en egenbetaling på 25%. (~dvs. 27.000 kr i tilskud). Du har adgang til tilbuddet gennem dit lokale erhvervskontor og Erhvervshus Sydjylland. Tilbuddet er søsat af Iværksætterdanmark og støttet Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Læs mere om NextStep og tilmeld dig her


Skal vi hjælpe dig med dit next step?


Er du nysgerrig på programmet NextStep, og vil du blive klogere på, om du er i målgruppen, så kontakt Billund Erhverv – Susanne Gren Svendsen sgs@billunderhverv.dk, tlf. 9282 6965.Motor Stage Automation er med sin entre, røget direkte ind som en betydelig spiller på det internationale marked for sceneteknisk automation.

Motor Stage Automation specialiserer sig i at flytte elementer såvel på, som over scener og publikum.

Motor Stage Automation blev opstartet i 2021, midt under corona epidemien, på et tidspunkt hvor indtjeningsgrundlaget var lig nul. Moderselskabet så et hul i markedet, og oprettede MSA som et direkte spin off, hvor tingene blev set i et nyt perspektiv, mens de etablerede internationale virksomheder fokuserede på damage control af egne forretninger.

Siden starten i 2021 er det kun gået én vej for Motor Stage Automation og de massive investeringer, der har lagt MSA ind som den leverandør i Europa med mest udstyr, begynder af give sit afkast.

Motor Stage Automation er i indeværende år blevet valgt som automation leverandør til blandt andre Dua Lipa´s verdens tour, Green Days Europa tour, Gaming Shows, The Bodyguard and Pretty Woman musicals, TV2, Carpe Diem, Europas Største Trance festival m.fl.

Virksomheden var i 2021 et spinoff på hovedforretningen, VIGSØ A/S – der udlejer lys og video til eventindustrien nationalt som international. Der blev teamet op med en brancheperson fra Australien, der i forvejen kendte det internationale marked, og herefter er det gået stærkt. Forventningerne til vækst på top og bund ligger på indeks 2-300 årligt de næste 3-5 år.

Fremtiden
For Motor Stage Automation ses et godt vækstpotentiale med høje marginer på interessante markeder, hvor det forventes at virksomheden kan trække søstervirksomheden VIGØS A/S med på det næste væksttrin, mod et mere internationalt fokus.

Læs mere
Du kan læse mere om Motor Stage Automation på deres hjemmeside.

Virksomheden blev grundlagt i 2019 af Jens Legarth, som fik ideen til at bruge sin patenterede teknologi til at fremstille sunde planteproteiner til brug i fødevarer.

FERM FOOD er en dansk producent af planteproteiningredienser til fødevarer baseret på lokale proteinrige afgrøder. Virksomheden udnytter fermenteringsteknologi til at skabe sunde og naturligt konserverede planteproteiner, som er økonomisk bæredygtige for hele værdikæden.

Teknologien hedder solid-state mælkesyrefermentering og er patenteret af FERM FOODs moderselskab Fermentationexperts, som også ejes af Jens Legarth.

Markedet for planteproteiner er i vækst, men salget i dansk detailhandel er stadig lille sammenlignet med salget af konventionelt fremstillet kød. Én af årsagerne er ifølge FERM FOOD, at planteproteinerne er for dyre, for svære at tilberede og indeholder for mange kunstige tilsætningsstoffer. Derfor vil plantefirmaet FERM FOOD få kvaliteten op og prisen ned.

FERM FOODs teknologi adskiller sig ved, at virksomheden anvender mikroorganismer til at fermentere, og at processen bruger mindre vand, ingen opvarmning og helt undgår tørring. Derfor koster FERM FOODs planteprotein mindre at fremstille.

Der er i 2022 opbygget en pilotfabrik på adressen i Bække. FERM FOOD får allokeret de økonomisk og personalemæssige ressourcer fra moderselskabet for at realisere vækstpotentialet.

Fremtiden
Ledelsen hos FERM FOOD er indstillet på at opføre en fabrik, der samtidig skal fungere som et videnscenter for fermentering af planteproteiner. Her kan startups inde for fødevarer få viden, og mulighed for at lave prøveproduktioner på nye planteprotein-produkter.

Virksomheden forventer, at der ultimo 2022/primo 2023 lanceres et nyt planteprotein produkt i de danske supermarkeder, som er baseret på FERM FOODs patenterede proteiner.

Læs mere
Du kan læse mere om FERM FOOD på deres hjemmeside

JR Teknik

JR Teknik ApS udfører underleverandør-arbejde inden for spåntagning i metal og plast og har mulighed for at udføre CNC Drejning, CNC fræsning og automatsavning.

JR Teknik ApS blev stiftet af Rolf Baarsgaard Hansen og Jacob Therkildsen i december 2021. Den ene af stifterne er uddannet værkstøjmager og er i dag projektansat i LEGO, mens den anden stifter er uddannet landbrugsmedhjælper og industritekniker og ansat hos Svends Værktøj.

JR-Teknik ApS drives således pt. som en ”fritidsvirksomhed”, men det er ambitionen, at den på sigt skal fylde mere i takt med at kundekredsen opbygges og flere opgaver kommer til. Der satses på en stille og jævn vækst, og det er ejernes intention, at virksomheden på sigt giver basis for, at stifterne på fuldtid kan hellige sig arbejdet i JR Teknik.

Virksomheden holder til i et stort lejet fabrikslokale i Grindsted, og der er investeret i en del forskellige maskiner, ligesom lokalerne er indrettet med bl.a. lufttryksystem, der bruges til produktionsmaskinerne.

Fremtiden
Begge stiftere har et stærkt lokalt netværk, der blandt andet er med til at løse udfordringer, når de opstår. Eksempelvis har en lidt større lokal virksomhed har lagt ordrer hos dem og hjælper samtidig i andre sammenhænge med prissætning på JR Tekniks produkter.

Stifternes nuværende arbejdsgivere har kendskab til, at de driver virksomhed ved siden af deres fuldtidsjob. JR Teknik kan ses som et spinoff af Svends Værktøj, da maskiner og faglighed næsten er identiske og man løser også underleverandør opgaver for samme type virksomheder.

Læs mere
Du kan læse mere om JR-Teknik Aps på deres hjemmeside.