Klar, parat, Parløb!

Hver måned sætter vi fokus på en af vores medlemsvirksomheder i Billund kommune. – I april har vi valgt en af vores nye medlemmer; Anne Østergaard og hendes virksomhed Parløb.

Anne er visuel kommunikatør og uddannet grafisk designer. Hun hjælper virksomheder og organisationer med rådgivning, sparring og eksekvering indenfor branding og grafisk kommunikation.

“Firmanavnet tager udgangspunkt i samarbejdet mellem os og kunden. Jeg ser samarbejde som et parløb, hvor begge parter tilfører værdi og supplerer hinanden for at nå det fælles mål – og gerne lidt længere.”

Efter en årrække er Anne tilbage i Billund, hvor hun i sin tid blev uddannet, og fortæller, at hun stadig har kunder tilbage fra den tid, selvom det er mere end 15 år siden. “Det er fantastisk at se den udvikling byen har gennemgået siden da. – Og det fortsætter jo bare! – Jeg glæder mig virkelig til at blive en del af det lokale erhvervsliv igen.”

Parløb arbejder på tre ben:

  1. Kreativ grafisk kommunikation

“Vi arbejder strategisk med grafisk kommunikation. Helt basalt hjælper vi vores kunder med visuelt – og tekstmæssigt at formidle et budskab i den udformning og på det medie, som rammer målgruppen bedst. – Kvaliteten af det visuelle udtryk er ekstremt vigtig. Ligesom med mad, spiser din potentielle kunde med øjnene først: Ser det ikke appetitligt ud, vælges en anden løsning. Din visuelle identitet kan bidrage til at skabe tillid og troværdighed på forhånd. Og samtidig gøre det lettere at både sælge og forstå produktet eller budskabet.” fortæller Anne.

  1. Visuel kommunikationsrådgivning

Ud over at eksekvere på selve idé og designdelen arbejder Anne også som ekstern visuel kommunikationsrådgiver. Det kan fx være en vurdering af en virksomheds visuelle udtryk. Om det hænger sammen over hele linjen: Online, offline, eksternt og internt. Hvad der eventuelt kan forbedres og hvordan.

Det kan også være sparring omkring og/eller styring af større projekter, som skal munde ud i et visuelt resultat. Fx en hjemmeside, en kampagne eller der, hvor kunden endnu ikke ved hvilken form, medie eller platform projektet skal udfoldes på. Eller som back-up til en intern marketingafdeling.

  1. Animerede videoer

Sidst, men ikke mindst, arbejder Parløb med 2D-animerede videoer. Herunder storyboarding, illustration og lyd. Animerede videoer er velegnede til kommunikation af komplekse budskaber: Forklaring af koncepter eller produkter, bedre forståelse af data, fx i en årsrapport i form af animeret infografik, i undervisning og til “How-to’s”.

I dag er video et af de vigtigste redskaber, når man vil have et budskab ud over rampen. Ikke mindst på de sociale medier.

 

Next Level på det nye butikstorv

Parløb bor på det nye butikstorv i kontorfællesskabet Next Level. Her deler Anne kontor med Morten Nielsen, som foruden at have sine egne projekter også er en del af Parløb. Morten trækkes efter behov ind på opgaver, hvor han med sin kreative bureau-baggrund bidrager med stor erfaring i grafisk kommunikation, design og illustration.

Se og læs mere på www.parlob.dk

Pre– og onboarding handler kort og godt om, at vejen til at lande hurtigt og trygt som ny medarbejder sker uden alt for mange bump.

Det kan man som virksomhed arbejde med at sikre både i perioden før jobstart (preboarding) og efter (onboarding). Når der er tale om internationale medarbejdere, er det desuden vigtigt at overveje, hvordan man kan gøre hverdagen i det nye land nemmere for hele familien og sørge for, at alle kommer godt fra start.

Ofte er det i HR-funktionen i virksomheden, hvor opgaven med at sikre en god modtagelse af nye kollegaer er forankret. Men faktisk kan I med fordel arbejde med at involvere andre i virksomheden, så det bliver et fælles ansvar at arbejde med modtagelse af nye medarbejdere.

Nedenfor finder du viden og værktøjer, som kan hjælpe jer i jeres pre- og onboarding processer – her og nu.

https://work-live-stay.dk/foreningenwls/pre-og-onboarding/

Vores bosætningskoordinator står klar til at hjælpe

Husk også, at hvis I har medarbejdere som ønsker at flytte til Billund Kommune eller lige er kommet til, så henvis gerne til vores bosætningskoordinator Marianne Thomsen, mkt@billunderhverv.dk

Vores vejledning omfatter bl.a. hjælp med job til ægtefælle, oplysning om boligmuligheder, pasningstilbud, skole, uddannelse, fritid, oplevelser samt kultur og opbygning af nye netværk.

Med en veloverstået generalforsamling er retningen sat for året i Billund ErhvervsFremme og jeg kan love jer, at vi ikke sidder på hænderne.  

I denne tid er det ét år siden, at Danmark lukkede ned for første gang. Det forløbne år har været en rutsjetur uden lige og vores medlemmer har stået overfor prøvelser på både eksportmarkeder, leverancer, samarbejder med underleverandører og kunder, som vi ikke havde forestillet os i starten af 2020. Frustrationerne og til tider følelsen af afmagt er der, men jeg glæder mig over, at der også fortsat er mod på fremtiden og mange af jer har haft mulighed for at omstille og geare forretningen til ’en ny virkelighed’.

I forlængelse af vores afholdte webinar om ’Ledelse i Corona-tid’, har vi de kommende uger to webinarer, hvor vi sætter fokus på ’Personaleret og dilemmaer ift. vacciner og tests’ i samarbejde med Penta Advokater samt ’Re-boarding’, hvor vi får værktøjer til at få medarbejdere tilbage på bedst mulig måde. Balancen mellem- og usikkerheden omkring lov, ret, skøn og etik skaber mange dilemmaer, hvor vi, ved at få juraen på plads og dele erfaringer og overvejelser, kan hjælpe hinanden.

Ledigheden er desværre steget en del i vores område, særligt grundet større afskedigelser i store virksomheder, men vi ser også, at afskedigelserne rammer bredere. I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at virksomhedsservice i Billund Kommune tilbyder hjælp til mindre virksomheder i kriseramte brancher med en hurtig indsats for at hjælpe medarbejdere videre. Vi har mere herom længere nede i nyhedsbrevet.

Jeg fortsætter lidt i medarbejder-hjørnet og vil også nævne muligheden for at søge midler til indsatser for bedre arbejdsmiljø i mindre virksomheder – det præsenteres nærmere på webinar i april. Husk at I er velkomne til at formidle vores webinarer og faglige arrangementer til relevante medarbejdere i jeres virksomheder, hvis I vurderer, at det er viden de kan bruge.

Globale salgsplatforme vinder stadig mere terræn og senest er Amazon entreret i Danmark og udviklingen og mulighederne inden for machinelearning, billedgenkendelse, social commerce, IoT og Big data bliver blot mere og mere fantastiske. En virkelighed som har stor betydning for salgs- og afsætningsmuligheder både B2B og B2C og derfor sætter vi med to arrangementer i marts og april fokus på både Amazon og digitale forretningsplaner.

Det har stor betydning for vores forening, at jeg kender jer medlemmer bedst muligt, kender brancherne, udviklingsmulighederne og rammerne for det at drive virksomhed i Billund Kommune. Derfor vil jeg også gerne sige tak for jeres åbenhed i de møder vi har. Jeg forsøger at nå bredt ud og komme rundt i hele kommunen og i forskellige brancher og tager selvfølgelig også altid gerne imod en invitation?

Med ønsket om en god dag.

Med venlig hilsen
Marie Skov Lillelund, direktør Billund ErhvervsFremme

Deltag gratis i kampagne for tiltrækning af talenter, hvis du mangler internationale profiler indenfor IT/Tech/Engineering

Din virksomhed har mulighed for af deltage i den kommende talenttiltrækningskampagne i april målrettet tiltrækning af internationale udviklere og ingeniører til Danmark. I denne kampagne sættes også fokus på den grønne agenda, som gør Danmark endnu mere attraktiv for internationale kandidater. Og så er det tilmed gratis at deltage i hele 2021 pga. COVID-19!

Det eneste det kræver er, at I har minimum én ubesat stilling, beskriver jeres virksomhed og indsender det senest d. 26. marts 2021 her.

Kampagnen rækker ud til omkring 50.000 ansøgere og retter sig mod erfarne internationale specialister inden for IT/Tech/Engineering og udvikles i tæt samarbejde med alle deltagende virksomheder.

Har din virksomhed ubesatte stillinger og problemer med at finde lige netop de tunge IT/Tech/Engineering profiler, som du har brug for? Det bliver ikke nemmere i de kommende år, så det er vigtigt allerede nu at fokusere på at tiltrække erfarne internationale specialister inden for IT/Tech/Engineering. Billund ErhvervsFremme har stor erfaring med at vejlede og modtage international arbejdskraft, så ræk gerne ud til Bosætningskoordinator Marianne Thomsen allerede i ansættelsesprocessen. Marianne kan kontaktes på 2269 2498.

Udvikling, frisk luft og fællesskab

Hver måned sætter vi fokus på en af vores virksomheder i Billund kommune – Her i forårets første måned tager vi Jer med bagom en af vores medlemsvirksomheder – Gyttegård Golfklub – fysisk placeret i det smukke landskab i Gyttegård plantage.

Gyttegård Golfklub har haft et godt år 2020 trods Covid-19. De har kunne mærke de lokales stigende interesse i naturen både med gåture, cykelture og ikke mindst golf. Gyttegård Golfklub er den største idrætsforening i hele Billund Kommune med cirka 950 medlemmer og har i 2020 haft en medlemsstigning på over 100 personer. ”En helt masse ungdomsspillere er kommet til fra lokalområdet, vi laver nemlig en helt masse tiltag og har mange bolde i luftet for at trække nye medlemmer til” fortæller Jens Elvang, som er forretningsfører i Gyttegård Golfklub.

Vi har oplevet en fremgang af gæster, som er kommet ude fra, og ligger på et besøgstal på mellem 30.000-35.000 om året”. Men Gyttegård har også været ramt, meget på forsamlingsforbuddet og de store turneringer, som skulle være holdt hen over året i 2020.

Jens Elvang er ret sikker på at deres fremgang, selvom der har været Covid-19, er fordi de var ude i rigtig god tid med ændringer og små justeringer. ”Da landet lukkede ned, satte vi os ned for at finde ud af, hvad vi skulle gøre for at komme ordentlig igennem det her”.

Udover vores ændringer skal det også siges, at mange mennesker har søgt til udendørs sport og aktivitet, som har gjort, at der har været stor aktivitet på golfbanen, fortæller Jens.

Selvom der har været nedlukning og forsamlingsforbud, er der sket en masse andre positive ting. Gyttegård har nemlig lige udarbejdet et motorik- og balanceområde for alle aldre. Her kan børn og voksne træne deres motorik og balance med helt simple øvelser og udfordringer. ”Vi har kunne se, at de børn vi havde ude og spille var udfordret med det motoriske og balanceevnen og hos de ældre, ved vi jo hvor omfattede fx en faldskade kan være” fortæller Jens Elvang. De glæder sig meget til at komme i gang igen med sæson 2021, hvor de håber på der ikke er nedsat forsamlingsforbud og andre restriktioner.

Gyttegård er med i vores forløb med digitalisering til turisterhvervet, som forløber henover hele 2021. ”Vi skal jo hele tiden blive bedre, og det er jo ikke nedgang der gør, at vi skal udvikle os. Selvom vi ’performer’ på højt niveau, så skal vi stadigvæk udvikle os. Det er vigtigt for os hele tiden at have gryden i kog” Jens Elvang var med til et af de mange seminarer i vores forløb, hvor der var fokus på modellen Business Model Canvas, som hjælper en virksomhed med at finde frem til kernen og flammen i virksomheden. ”En af de ting der er vigtigt, når man driver en forretning, er at man hele tiden holder ild i flammen. For hvis man slukker for ilden, slukker man også for udviklingen” fortæller Jens Elvang. Gyttegård ser frem til bedre indsigt i de sociale medier og få endnu flere kompetencer indenfor den digitale verden. Og ikke mindst at sparre med de andre lokale små turisterhverv, som også er med i forløbet. ”Der er rigtig mange små lokale overnatningssteder, som vi jo rigtig gerne vil arbejde sammen med, så vi kan spille hinanden gode”

Læs meget mere om Gyttegård Golfklub på deres hjemmeside.

Den 2. marts 2021 fik vi vel afholdt vores årlige generalforsamling med 40 deltagere, som dog måtte foregå digitalt. 

Gitte Ottosen lagde i formandens beretning vægt på foreningens udvikling af iværksættertiltaget GROW og etablering af de to Advisory Boards for henholdsvis Detail og Iværksætteri og udtrykte ligeledes stor forventning til det tredje board, som er i pipelinen, med fokus på den overordnede strategi, vision og målsætning for foreningen. Alle tre boards skal bidrage med input og perspektiver til bestyrelse og direktør til foreningens videre arbejde. Gitte udtrykte stor tak til både deltagerne i boards’ene og de medlemmerne, som bl.a. stiller sig til rådighed i vores rådgivernetværk. Yderligere blev der lagt vægt på rækken af aktiviteter og arrangementer, samt de mange dialoger om forretningsudvikling over året, målrettet det brede erhvervsliv. Gitte Ottosen kunne ligeledes berette om bosætningsindsatsen, hvor Billund ErhvervsFremme i tæt samarbejde med lokale virksomheder tilbyder hjælp og vejledning til bl.a. medarbejdere og deres familier, som flytter til kommunen. 

Ved det efterfølgende valg til bestyrelsen blev såvel Flemming Nørbygaard som Jesper Dahlmann og Gitte Ottosen genvalgt. Nikolai Friis, Billund Varmeværk og Marianne Thorø, BillundOnline blev genvalgt som suppleanter. 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter på følgende vis: Gitte Ottosen, Best Energy (formand), Jesper Dahlmann, Erhvervsgymnasiet Grindsted (næstformand), Jeppe Hebsgaard Laursen, Zebicon (formand for AB Iværksætter), Flemming Nørbygaard, Billund Handelsforening (formand for AB detailhandel), Jesper Jensen, Skechers /SkoUniverset (næstformand AB detailhandel). Herudover består bestyrelsen af: Ib Kristensen (byrådet) og Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (byrådet). Kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen deltager som observatør.

VELKOMMEN til vores nye medlem – Hotel Hedemarken

Kenneth Thomsen overtog det gamle Hotel Lyngheden/Svanen i Grindsted d.1/12-2020. De er 5 medarbejdere, men vil på sigt gerne have flere ansatte.
Hotel Hedemarken har fokus på Restaurant, selskaber, konferencer og værelses udlejning – Både til erhverv og privat.
Se mere om Hotel Hedemarken her
Velkommen som medlem, Hotel Hedemarken

Trods Coronanedlukning og -restriktioner etablerer Billund ErhvervsFremme nu sit tredje Advisory Board, som har fået betegnelsen Medlemmer. Boardets formål er – med udgangspunkt i foreningens overordnede strategi og vision – at rådgive bestyrelse og direktør i målsætningen om

  • at være talerør og den stærke samlende aktør for hele kommunens erhvervsliv
  • at afholde værdiskabende arrangementer for foreningens medlemmer

Bestyrelsen ønsker et Advisory Board bestående af op til 10 personer, som drevet af lyst og engagement ønsker at bidrage til den fortsatte udvikling af foreningen, så medlemskab bliver attraktivt for endnu flere. Vi tilstræber at få sammensat Advisory Boardet, så kompetencer, erfaringer og indsigt kan skabe den dynamik, der skal til at tænke ”ud af boksen”, når det kommer til at rådgive foreningens ledelse.

Advisory Boardet nedsættes for en 2-årig periode, og der må forventes 4 årlige møder.

Af kommissorium for boardet fremgår, at dets formand udpeges af bestyrelsen, og at foreningens sekretariat faciliterer arbejdet i boardet. Bestyrelsesmedlem Jesper Dahlmann er udpeget som formand for boardet.

Her finder du det kommissorium, som er Advisory Boardet Medlemmers arbejdsgrundlag

Ønsker du at vide mere, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand for boardet, Jesper Dahlmann på tlf. 20 21 46 19 eller mail: jesper.dahlmann@eggrindsted.dk

Har du lyst til at indgå i Advisory Boardet Medlemmer, bedes du tilkendegive din interesse til BEF’s sekretariat – info@billunderhverv.dk   – senest 1. marts 2021.

Vi ser frem til at høre fra dig!

BillundErhvervsFremme
Først handlede virksomhedernes henvendelser til Billund ErhvervsFremme om de økonomiske coronahjælpepakker. Nu handler de ifølge direktør Marie Skov Lillelund i højere grad om at sikre medarbejdernes trivsel, sammenhængskraften og forretningsgrundlaget i virksomheden.

Nyt fra Billund ErhvervsFremme

Min opstart i Billund Erhvervsfremme har med al tydelighed vist, at vi har en forening, som på ingen måde har droslet ned på grund af corona, men vi har ændret og tilrettet vores virke.

Jeg har oplevet en åben og imødekommende modtagelse fra både bestyrelse og alle de samarbejdspartnere, som jeg har nået at møde og ikke mindst af foreningens super dedikerede medarbejdere.

Corona sætter selvsagt sine spor i vores aktiviteter, og vi har måtte reducere vores brug af huset på Kløvermarken, hvilket desværre også har haft betydning for vores iværksættere og andre medlemmer, som ellers har deres gang hos os. Vi arbejder derfor også løbende på, hvordan vi kan forene retningslinjer og mødet med gæster og brugere af huset, så det både er sikkert og også med respekt for, at det fysiske møde i situationer er kritisk for ikke at miste momentum og sikre, at vi kan give vores medlemmer den bedste service.

Vi oplever nok alle, at metaltrætheden melder sig mange steder. Hvor den første nedlukning i høj grad omhandlede sikring af forretningskritiske funktioner som bl.a. produktion, afsætning mv., som kræver fysisk tilstedeværelse i virksomheden, så oplever vi i høj grad nu, at de funktioner, som er blevet løst hjemmefra, begynder at vakle. Ganske enkelt – vi savner og mangler den sociale kontakt til vores kollegaer, chefer, vores vante arbejdsliv og rammer. Mange erhvervsledere gør en kæmpe indsats for at yde ekstra personalepleje og omsorg for deres medarbejdere, men det er for de fleste af os et rigtig svært og ukendt terræn, vi står i lige nu.

Derfor sætter vi ’ledelse i corona’ på dagsordenen i den kommende tid, hvor vi bl.a. har taget initiativ til at lave et webinar i samarbejde med Dansk Industri og Erhvervshus Syd, hvor vi netop ønsker at klæde ledere bedre på, til at lede i de rammer vi har nu, og den hverdag vi vender tilbage til, når det hele forhåbentligt snart åbner op igen. Vi skal understøtte, at vores virksomheder ikke kun kommer igennem corona-tiden rent økonomisk, men også mentalt.

Hvor de fysiske netværk kommer til kort lige nu, træder betydningen af de digitale til. Derfor sætter vi fokus på LinkedIn den 23. februar, hvor I inviteres til webinar om, hvordan I kan få mest muligt ud af denne platform – det er nu, det digitale erhvervsnetværk skal udvikles og plejes.

I år afholder vi generalforsamlingen online den 2. marts, og både bestyrelsen og jeg håber, at så mange som muligt deltager. Vi er med på, at en online-version ikke kan det samme som det fysiske møde med hinanden, men vi må komme stærkt tilbage på den del senere.

Jeg glæder mig helt afsindigt til, at samfundet begynder at åbne op igen – selvsagt både for, at vores handel kan åbne igen, jeres medarbejdere må komme tilbage, kunderne begynder at tro på fremtiden, både nationalt og internationalt – men også fra min egen stol, glæder jeg mig til, at jeg må komme ud og besøge jer og blive klogere på, hvad der rør sig, og hvordan vi kan give jer den bedste service.

De bedste hilsner
Marie Skov Lillelund, direktør