Har du svært ved at finde faglærte til din virksomhed?

Du kan nu få hjælp til at række ud mod det internationale jobmarked og de specialiserede kompetencer, som du søger. Du får din virksomheds stillingsopslag med i kampagner målrettet internationale faglærte allerede fra februar 2022.
Kampagnen målrettes som du ser herunder.

Industri/Produktion (Jern/Metal)
 • Smede/Pladesmede/Svejsere
 • Maskinarbejdere/industriteknikere
 • CNC
 • El/Automation/Procesanlæg i industrien
Bygge/Anlæg (Elektrikere)
 • Husinstallation/kabelmontør
 • Bygningsautomatik/CTS/BMS

Du får:

 • Eksponering af dine ledige stillinger målrettet disse internationale faggrupper inden for EU
 • Relevante kandidater, som er pre-screenede af vores rekrutteringspartner
 • Mulighed for at styrke din virksomheds brand overfor potentielle kandidater i EU
 • Stærkt ambassadørkorps med mulighed for deltagelse af dine medarbejdere

Læs mere her eller kontakt projektleder hos Trekantområdet Louise Willie på lowil@trekantomraadet.dk

Den første kampagne kører fra den 20. februar og 8 uger frem til april. Deadline for at tilmelde din virksomhed er den 7. februar

 

Projektet Internationale Faglærte er et stærkt samarbejde på tværs af Danmark, som vil styrke tiltrækningen, modtagelsen og fastholdelsen af internationale faglærte.

Industrial Internet of Thing (IIoT) refererer til sammenkoblede sensorer, instrumenter og andre enheder, der er forbundet i netværk med computerens industrielle applikationer, herunder produktion og energistyring.

Netværket skaber et forum, hvor brugere og potentielle brugere af IIoT i Trekantområdet kan mødes for at lære mere om mulighederne i IIoT, diskutere løsninger og dele erfaringer. Netværket er et fagligt netværk, målrettet dem der i hverdagen er eller kunne blive brugere af IIoT.

Første indlægsholder i netværket bliver Lars Mathiesen fra Digital Lead, som vil inspirere os med et oplæg omkring udfordringer og muligheder/løsninger med Industrial Internet of Things.

Har du interesse i at deltage i netværket om IIoT, er du velkommen til at henvende dig til netværks-tovholder Stine Høgholt, sth@billunderhverv.dk, tlf. 92 826 965.

Det nye tvær-kommunale, faglige netværk omkring Industrial Internet of Things (IIoT) holder første møde den 27. januar kl. 15-17 hos Billund ErhvervsFremme.

Er du som virksomhed interesseret i vækst og udvikling, er der nu mulighed for gratis hjælp og sparring fra Det Syddanske EU-kontor og Billund ErhvervsFremme i form af et innovationstjek.

Innovationstjekket, der er gratis, er udformet som en workshop, bygget op om en spørgeramme på 50 spørgsmål inden for 6 temaer, som virksomheden gennemgår sammen med Jesper V. Hansen fra Det Syddanske EU-Kontor og Stine Høgholt fra Billund ErhvervsFremme.
Derefter udarbejdes en rapport via et benchmarkingsystem, der fortæller, hvor virksomheden skal fokusere på at udvikle sig, eller hvor der er plads til forbedring. Til sidst bliver der sparret og rådgivet omkring resultaterne fra spørgerammen og selvfølgelig den videre udvikling af virksomheden.

De 6 temaer spørgerammen tager udgangspunkt i er:

 • Innovationskultur
 • Forretningsforståelse
 • Strategi
 • Struktur
 • Kapacitet og ressourcer
 • Innovationsprocesser

Innovationstjekket vil typisk involvere 2-5 nøglemedarbejdere og vil indeholde en 3-timers workshop og efterfølgende en fælles gennemgang af rapporten.

Man vil som virksomhed med fordel kunne bruge workshoppen som et supplement eller alternativ til strategidagen.

Har du interesse i ovenstående, kontakt da Stine Høgholt, sth@billunderhverv.dk; tlf. 9282 6965

Billund ErhvervsFremme har, igennem Future Talent Denmark-projektet, samarbejdet med tre internationale studerende fra SDU, som igennem tre dage har arbejdet med problemstillingen ”Hvordan tiltrækker vi internationale talenter, der allerede er i Danmark, til virksomhederne i Billund Kommune”.

Cadma, Hazhan og Muhammad fik frie tøjler til at gå til opgaven på den måde, de syntes gav bedst mening, og de valgte at tage udgangspunkt i gruppen af studerende, som er i gang med en videregående uddannelse i Danmark.

Hvad kan man som virksomhed i Billund kommune så gøre for at tiltrække talenterne?
På baggrund af interview med såvel medstuderende som internationale, der allerede er flyttet til Billund, kom de tre frem til følgende, som ifølge dem vil kunne få studerende til at søge mod Billund.

”De studerende på videregående uddannelser får i dag ofte at vide, at de skal finde deres næste job gennem LinkedIn, og det er derfor denne platform de studerende orienterer sig imod, og det er her de finder de jobopslag, de finder interessante – eller rettere sagt de virksomheder, de finder interessante. De studerende på f.eks. ingeniøruddannelserne ved godt, at de er eftertragtede, og det ligger dem helt naturligt at stille krav til, ikke blot jobindhold, men også virksomhedens værdier, arbejdsmiljø, fokus på bæredygtighed osv. Når virksomheden har gjort sig interessant for den potentielle nye medarbejder, lægger de studerende vægt på, at de synes vores område har meget at tilbyde dem, såsom smuk natur, god plads, international lufthavn og et internationalt miljø.”

Så svaret på vores spørgsmål om, hvordan vi tiltrækker internationale talenter til at arbejde i Billund kommune, skal findes hos de lokale virksomheder og deres forsøg på at tiltrække nye medarbejdere gennem bl.a. Linkedin. Ikke blot ved at fokusere på jobindholdet, men ligeledes på værdierne i virksomheden – bakket op af generel information omkring hvilke muligheder, der er i området for at leve et aktivt, trygt og gerne internationalt liv, hvorfra det er nemt at komme ud i verden.

De tre studerende tilbragte selv en dag i Billund sammen med Bosætningskoordinator Marianne Thomsen fra Billund ErhvervsFremme, og de var alle tre meget klare til at flytte til området, HVIS det rigtige job bød sig. “Vi er jo allerede flyttet til Danmark, så en flytning mere i Danmark er vi ikke bange for” udtrykte de. De var især tiltrukket af at have en international lufthavn tæt på, og at der potentielt var mulighed for at få deres børn i en international skole.

Hos Billund ErhvervsFremme har vi stort fokus på at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, derfor var det vigtigt for os at deltage i Future Talent Denmark, som Work-Live-Stay faciliterer i 2021 og 2022.

Projektet går ud på at tilknytte tre internationale studerende til en virksomhed, som i løbet af tre dage skal arbejde med en problemstilling, virksomheden har valgt. Formålet med projektet er både at skabe kontakt mellem studerende og virksomheder og at lade virksomheder snuse til, hvad det vil sige at have internationale ansatte.

De tre studerende, der var tilknyttet Billund ErhvervsFremme, kommer alle fra SDU i henholdsvis Kolding og Sønderborg og læser marketing, mechatronics og electronics, og de er selv i den målgruppe, mange af vores lokale virksomheder ønsker at ansætte flere medarbejdere fra.

Her kan du læse mere om Talent til Danmark, eller Future Talent Denmark

1. november startede Frank Truelsen som ny kommunikations- og marketingmedarbejder hos Billund ErhvervsFremme. Frank kommer fra en tilsvarende stilling hos Haderslev Erhvervsråd. Han er oprindeligt uddannet kommunikationsgrafiker og har mere end 20 års erfaring indenfor kommunikation og marketing.

Frank har i mange år arbejdet med grafisk produktion, opbygning og design af hjemmesider, annoncering såvel online som offline og ikke mindst markedsføring både udenfor og på de sociale medier. Pennen sidder godt på Frank, han er erfaren indenfor tekstskrivning, pressemeddelelser, nyhedsbreve og fortælling af de gode historier.

Du kan fange Frank på fzt@billunderhverv.dk og mob. 9282 3198

Et nyt HR-netværk har set dagens lys i Billund ErhvervsFremme og har netop afholdt første møde. Netværket består pt. af medarbejdere fra ni meget forskellige virksomheder, som sidder med HR-opgaver, men ikke har en stor HR-afdeling bag sig. Formålet med netværket er at udvikle et lokalt fortroligt forum for sparring og kontinuerlig udvikling af deltagerne og deres virksomheder indenfor HR-området. Skulle der sidde flere interesserede blandt vores medlemmer, er man velkommen til at kontakte Marianne Thomsen på tlf. 2269 2498 for at høre nærmere.

Lysten til at dele erfaringer og stille spørgsmål var stor fra start, og ønsket fra deltagerne er at kunne tage fat i hinanden med såvel store som små udfordringer indenfor deres felt. Ofte vil der være et emne på fra en oplægsholder til inspiration og videre diskussion – denne første gang omkring pre- og onboarding, som vi alle gør i et eller andet omfang, men med fordel kunne have mere fokus på for at sikre at den nye medarbejder så godt, hurtigt og sikkert som muligt bliver en del af virksomhedens kultur og kommer godt i gang med opgaverne.

Netværket har aftalt at mødes én gang i kvartalet, og der mangler ikke idéer til fremtidige emner, da HR-medarbejderne, til trods for at de kommer fra meget forskellige virksomheder, ofte rammes af samme spørgsmål og udfordringer. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er et fokusområde for alle virksomheder og udfordringerne på dette område er ikke blevet færre efter corona.

Trekantområdets erhvervsfremmeorganisationer etablerer 7 nye faglige netværk indenfor produkt-, kompetence- og forretningsudvikling.
Hver erhvervsfremmeorganisation kommer således med et netværk.

Behovet for netværk bekræftes af resultaterne fra IRIS Software Group undersøgelse for Trekantområdet, hvor mere end 165 industrivirksomheder i Trekantområdet har svaret, at de ”i høj grad” efterspørger samarbejde og sparring i forhold til såvel produkt-, som kompetence- og generel forretningsudvikling.

Det, som vi også i Billund ErhvervsFremme oplever hos virksomhederne, er et skifte i interesse – fra nysgerrighed på buzz word – over til mere konkret handling. Derfor lancerer vi, sammen med de 6 andre erhvervskontorer i Trekantområdet, nu nogle faglige netværk, hvor vi forventer at kunne samle kompetente mennesker til videndeling på tværs af virksomheder i hele Trekantområdet.

De 7 netværk ser således ud:

Billund ErhvervsFremme –  IIoT Industrial Internet of Things
Business Kolding – AM/3D, print til produktudvikling
UdvijklingVejen –  Digitalisering af byggeriet
Haderslev Erhvervsråd –  Hygiejnisk design
Vejle Erhverv –  CO2 regnskab og CSR kommunikation
Business Fredericia –  Bæredygtig produktion i forsyningskæde
Middelfart Erhvervscenter – Netværk er undervejs

Du kan på de enkelte netværk finde de foreløbige oplysninger omkring startdato osv.
Det er gratis at deltage i netværkene.