Mangel på arbejdskraft står øverst på dagsordenen inden for stort set alle faggrupper, og konkurrencen er knivskarp. At få fat i de unge allerede i studietiden er derfor et vigtigt redskab til at sikre dine virksomhed de kompetencer I skal bruge både nu og på sigt.

I løbet af efteråret har vi i Billund ErhvervsFremme besøgt en række vidensinstitutioner for at blive skarpere på hvordan vi kan koble deres studerende til virksomhederne i Billund kommune.

Som udløber af dette, laver vi bl.a. sambesøg, hvor vi sammen med den relevante kontakt på uddannelsesstedet – fx den praktikansvarlige – kommer på besøg hos relevante og interesserede virksomheder i Billund kommune.

Senest har vi været rundt med lektor Henning Slavensky fra Århus Universitets Herning-afdeling.

Henning Slavensky er ansvarlig for at uddanne Stærkstrøms- og Svagstrøms-ingeniører, og er på nuværende tidspunkt i gang med at finde praktikpladser til hans studerende til opstart i september.

Bl.a. har vi gennemført et spændende besøg hos GEV og Scandinavian Avionics, hvor det ser ud til at vi kan lykkes med at få skabt én eller flere praktikpladser.

Ønsker din virksomhed hjælp til at få praktikanter og studerende inden for bl.a. produktionsteknologi, økonomi, markedsføring, håndværk, handel eller IT, – så hjælper vi gerne med at formidle kontakt til bl.a. AU Herning, SDU Kolding, IBA Kolding, VIA Horsens og/eller Skive College m.fl.

Kontakt Marianne Thomsen på mkt@billunderhverv.dk eller tlf. 2269 2498

Den grønne omstilling af din virksomhed kan hjælpes godt i gang med midler fra Grøn Cirkulær Omstilling-ordningen (GCO).

Fra 2022 skal de store virksomheder rapportere deres ESG-værdier. Fra 2025 er der også krav til rapportering af ESG-værdier fra de små og mellemstore virksomheder.

ESG står for “environmental, social and governance”, dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold, – og rapportering af miljø-forhold skal omfatte CO2-aftrykket.

Er du i tvivl om, hvordan du kommer i gang med den grønne omstilling, er det nu muligt for SMV-virksomheder at få op til 90.000 kr. til konsulenthjælp. Det kan fx være hjælp til at få overblik over virksomhedens nuværende CO2-udslip og input til en handlingsplan for nedbringelse af virksomhedens CO2-udslip.

Tilbuddet indebærer:

 • Op til 90.000 kr. til at udvikle din forretning
 • En konkret plan for, hvordan di virksomhed kan arbejde mere cirkulært
 • Udvikling af nye forretningsmæssige potentialer
 • Konkurrencemæssige fordele og forberedelse til fremtidens øgede krav om bæredygtig fremstilling, produkter, emballager og logistik
 • Professionel, branchekyndig konsulentydelse som ser på virksomhedensressourceanvendelse med nye øjne

Der er ansøgningsfrist til GCO-puljen hver den 20. i måneden, og der er hjælp at hente til udarbejdelse af ansøgningen.

Vores kollegaer i Erhvervshus Sydjyllands fagteam, Grøn Omstilling, kommer gerne på besøg og fortæller om mulighederne for tilskud. En mulighed som flere produktionsvirksomheder i Billund kommune allerede har benyttet sig af. Vi har allerede, sammen med specialist inden for grøn omstilling fra Erhvervshus Sydjylland Peter Lind, haft møder med flere virksomheder i kommunen for at få indsigt i mulighederne for tilskud og konkret tiltag.

Er du interesseret i at høre om mulighederne for hjælp til den grønne omstilling så kontakt: Marie Skov Lillelund, på 92823605 eller msl@billunderhverv.dk

Torsdag den 3. februar 2022 blev regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative enige om en ny model for de arbejdsmiljøregler, der gælder ved hjemmearbejde.

I dag gælder en række særlige krav til indretning af såkaldte ‘skærmarbejdspladser’. Reglerne indtræder, når skærmarbejdet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge.

Med henblik på at gøre reglerne mere tidssvarende, så de imødekommer, at stadig flere mennesker har skiftende arbejdssteder, er man derfor blevet enige om at lave dem om.

Fremover vil reglen om, at arbejdstiden skal svare til én dag eller mere blive fastsat til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder.

De nye regler forventes at kunne træde i kraft i slutningen af april 2022.

LAG Vejen-Billund har næsten 2 mio. kr. til rådighed til projekter i landdistrikterne i 2022, som skal styrke bl.a. turismen og skabe arbejdspladser generelt. I 2021 blev der bl.a. indstillet midler i Billund til etablering af ladestandere, orangeri i turismeerhvervet og padelbane.

Ansøgningsfrister i 2022

Første ansøgningsrunde er den 28. februar 2022, og hvis I ikke kan nå den, kommer der en ny den 9. maj 2022. Man kan dog altid indsende en ansøgning – også før ansøgningsfristerne.

Har du behov for sparring på dit projekt, så står vi klar til hjælpe i Billund ErhvervsFremme eller du kan kontakte koordinator på LAG-midlerne, Merethe Juul direkte på tlf. 2028 5668 eller via e-mail mjt@landdistriktshuset.dk.

Den grønne omstilling er godt i gang – og inden længe vil der sikkert komme en CO2-afgift, som vil gøre det endnu mere attraktivt at få den grønne omstilling gennemført i din virksomhed.

Du kan søge om at få 50.000 kr. i støtte til at videreudvikle din grønne idé, eller 150.000 kr. i støtte til at videreudvikle din grønne plan.

Du kan få glæde af Voucher 1, som puljen med 50.000 kr. hedder, hvis din virksomhed er en SMV og forholdsvis ny inden for grøn omstilling, og du gerne vil gøre virksomheden mere grøn – via rådgivning, investering og kompetenceudvikling.

Hvis du er nået skridtet videre i den grønne omstilling, er det måske Voucher 2, der kunne have din interesse. Voucher 2 er på 150.000 kr. og er til dig, der allerede har en grøn plan, og en ambition om at sætte fart på planerne, ligeledes via rådgivning, investering og kompetenceudvikling.

Virksomhedsprogrammet SMV Grøn åbnede for ansøgninger den 24. januar og ansøgningsfristen er 18. februar 2022.

Har du svært ved at finde faglærte til din virksomhed?

Du kan nu få hjælp til at række ud mod det internationale jobmarked og de specialiserede kompetencer, som du søger. Du får din virksomheds stillingsopslag med i kampagner målrettet internationale faglærte allerede fra februar 2022.
Kampagnen målrettes som du ser herunder.

Industri/Produktion (Jern/Metal)
 • Smede/Pladesmede/Svejsere
 • Maskinarbejdere/industriteknikere
 • CNC
 • El/Automation/Procesanlæg i industrien
Bygge/Anlæg (Elektrikere)
 • Husinstallation/kabelmontør
 • Bygningsautomatik/CTS/BMS

Du får:

 • Eksponering af dine ledige stillinger målrettet disse internationale faggrupper inden for EU
 • Relevante kandidater, som er pre-screenede af vores rekrutteringspartner
 • Mulighed for at styrke din virksomheds brand overfor potentielle kandidater i EU
 • Stærkt ambassadørkorps med mulighed for deltagelse af dine medarbejdere

Læs mere her eller kontakt projektleder hos Trekantområdet Louise Willie på lowil@trekantomraadet.dk

Den første kampagne kører fra den 20. februar og 8 uger frem til april. Deadline for at tilmelde din virksomhed er den 7. februar

 

Projektet Internationale Faglærte er et stærkt samarbejde på tværs af Danmark, som vil styrke tiltrækningen, modtagelsen og fastholdelsen af internationale faglærte.

Industrial Internet of Thing (IIoT) refererer til sammenkoblede sensorer, instrumenter og andre enheder, der er forbundet i netværk med computerens industrielle applikationer, herunder produktion og energistyring.

Netværket skaber et forum, hvor brugere og potentielle brugere af IIoT i Trekantområdet kan mødes for at lære mere om mulighederne i IIoT, diskutere løsninger og dele erfaringer. Netværket er et fagligt netværk, målrettet dem der i hverdagen er eller kunne blive brugere af IIoT.

Første indlægsholder i netværket bliver Lars Mathiesen fra Digital Lead, som vil inspirere os med et oplæg omkring udfordringer og muligheder/løsninger med Industrial Internet of Things.

Har du interesse i at deltage i netværket om IIoT, er du velkommen til at henvende dig til netværks-tovholder Stine Høgholt, sth@billunderhverv.dk, tlf. 92 826 965.

Det nye tvær-kommunale, faglige netværk omkring Industrial Internet of Things (IIoT) holder første møde den 27. januar kl. 15-17 hos Billund ErhvervsFremme.

Er du som virksomhed interesseret i vækst og udvikling, er der nu mulighed for gratis hjælp og sparring fra Det Syddanske EU-kontor og Billund ErhvervsFremme i form af et innovationstjek.

Innovationstjekket, der er gratis, er udformet som en workshop, bygget op om en spørgeramme på 50 spørgsmål inden for 6 temaer, som virksomheden gennemgår sammen med Jesper V. Hansen fra Det Syddanske EU-Kontor og Stine Høgholt fra Billund ErhvervsFremme.
Derefter udarbejdes en rapport via et benchmarkingsystem, der fortæller, hvor virksomheden skal fokusere på at udvikle sig, eller hvor der er plads til forbedring. Til sidst bliver der sparret og rådgivet omkring resultaterne fra spørgerammen og selvfølgelig den videre udvikling af virksomheden.

De 6 temaer spørgerammen tager udgangspunkt i er:

 • Innovationskultur
 • Forretningsforståelse
 • Strategi
 • Struktur
 • Kapacitet og ressourcer
 • Innovationsprocesser

Innovationstjekket vil typisk involvere 2-5 nøglemedarbejdere og vil indeholde en 3-timers workshop og efterfølgende en fælles gennemgang af rapporten.

Man vil som virksomhed med fordel kunne bruge workshoppen som et supplement eller alternativ til strategidagen.

Har du interesse i ovenstående, kontakt da Stine Høgholt, sth@billunderhverv.dk; tlf. 9282 6965